Jānim Timšānam piešķir apbalvojumu par mūža ieguldījumu inženiersistēmu attīstībā Latvijā

07.06.2019

Jānis Timšāns ir diplomēts un sertificēts inženieris ūdensapgādes un kanalizācijas specialitātē.

Nozarē J. Timšāns veiksmīgi darbojas jau 30 gadus.

1985. gadā ar izcilību absolvējis  Rīgas Politehniskā institūta (tagadējās Rīgas Tehniskā universitātes) rūpniecības un civilās celtniecības specialitāti kā būvinženieris.

Pēc absolvēšanas J.Timšāns savas darba gaitas uzsāka Līvānu eksperimentālajā māju būves kombinātā kā ēku konstruktors. Pēc 5 gadiem J. Timšāns turpināja darbu valsts uzņēmumā  “Latspecstroj” kā ražošanas sagatavošanas daļas vadītājs. Vēlāk v/u „Latspecstroj” tika pārdēvēts  par  v/u  „Inženierbūves”, un  J. Timšāns  kļuva par ražošanas daļas priekšnieka vietnieku. 1993.gadā J. Timšāns kļuva par  būvniecības SIA „Rencis” (bij.v/u „Inženierbūves”)  līdzīpašnieku. SIA „Rencis” J. Timšāns sākotnēji darbojās kā vadošais inženieris, tad galvenais speciālists un direktora vietnieks.

2001. gadā  J. Timšāns uzsāka darbu SIA "Aqua-Brambis" un ir  kļuvis par vienu no vadošajiem speciālistiem.

J. Timšāns veicis  būvniecības projektu vadības, būvuzraudzības un  Inženiera  projektu vadības funkcijas lielākajās Latvijas pilsētās – Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā u.c.ES līdzfinansētajos līgumos, vadot darba grupu, pārbaudot projekta tehnoloģiskos risinājumus,  līguma izpildes dokumentāciju atbilstoši Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas (FIDIC) līgumu noteikumiem, piemērojot līguma noteikumus izpildes laikā, uzraugot būvdarbus, veicot  Inženiera funkcijas.

Jāni Timšānu var raksturot kā augstas kvalifikācijas inženieri ar izcilām būvniecības projektu vadīšanas kompetencēm. Viņš lieliski pārzina gan atsevišķu būvniecības specialitāšu jautājumus, gan spēj identificēt un palīdz risināt būvniecībā iesaistīto pušu izaicinājumus, ne tikai no inženiertehniskā, bet arī no juridiskā un finansiālā viedokļa.

J. Timšāns ir arī  Būvindustrijas Lielās Balvas laureāts nominācijā „Gada inženieris” - 2014, kā arī Latvijas Būvinženieru savienības gada balvas nominācijai „Labākais darbaudzinātājs” 2016 saņēmējs.

FIDIC līgumu “Zelta principi” (Golden Principles of FIDIC contracts)

Starptautiskā Inženierkonsultantu federācija (angliski saīsināti - FIDIC ) nupat ir publicējusi FIDIC līgumu “Zelta principus”, kurus būtu jāievēro, sagatavojot līgumprojektu no tā saucamajām FIDIC līgumu formām.

Lasīt vairāk

LIKA prezentācija Latvijas būvniecības padomes (LBP) sēdē par FIDIC standarta līgumu ieviešana būvniecības iepirkumos Latvijā

Latvijas būvniecības padomes sēdē tika prezentēta informācija par FIDIC standarta līgumu ieviešana būvniecības iepirkumos Latvijā, kuru sniedza LIKA pārstāvji: Jānis Uzulēns un Raimonds Eizenšmits, kā arī neatkarīgais eksperts Jurijs Spiridonovs.

Lasīt vairāk

LIKA pievienojas Eiropas Inženierkonsultantu asociāciju federācijai (EFCA)

EFCA ikgadējās konferences Ģenerālās asamblejas tikšanās ietvaros Dublinā (Īrijā), šī gada 9.maijā Latvijas Inženierkonsultantu asociācija kopā ar Igaunijas Inženierkonsultantu un arhitektu asociāciju (EAACEC) ir kļuvušas par pilntiesīgām EFCA loceklēm, tādējādi pievienojot arī Baltijas valstis Eiropas inženieru kopienai.

Lasīt vairāk