FIDIC līgumu “Zelta principi” (Golden Principles of FIDIC contracts)

01.07.2019

Starptautiskā Inženierkonsultantu federācija (angliski saīsināti - FIDIC ) nupat ir publicējusi FIDIC līgumu “Zelta principus”, kurus būtu jāievēro, sagatavojot līgumprojektu no tā saucamajām FIDIC līgumu formām.

FIDIC līgumu formas  pamatā ir abpusēji godīgas, līdzsvarotas un starptautiskā praksē plaši izmantotas būvniecības un konsultantu līgumu veidnes. FIDIC vispārīgie līguma noteikumi balstās uz taisnīgu un līdzsvarotu riska / atalgojuma sadalījumu starp Darba devēju un Uzņēmēju.

Tādējādi līgumam, kas atzīts par FIDIC līgumu, ir reāla komerciāla vērtība, kurš ir abpusēji izdevīgs gan  Darba devējam, gan Uzņēmējam konkursa etapā, gan līguma izpildes laikā. Tie ir paredzēti izmantošanai jebkurā jurisdikcijā.

Nesenā FIDIC organizācijas pieredze liecina, ka daudzviet pasaulē FIDIC līgumu lietošana paplašinās, taču daudzviet tas notiek vienlaicīgi ar FIDIC līguma būtisku izmainīšanu pieredzes trūkuma dēļ. FIDIC ir saņēmuši signālus, ka FIDIC līgumos tiek izņemtas vai būtiski mainītas sadaļas Vispārīgo noteikumu daļā, kā arī ar Speciālo noteikumu palīdzību tiek veiktas būtiskas izmaiņas, aizstājot, mainot vai izlaižot daļu no Vispārīgo noteikumu formulējuma, lietojot īpašus Pasūtītāja ieviestus nosacījumus, kas kardināli maina FIDIC līguma būtību. Bieži tiek konstatēts, ka ieviestās izmaiņas ir tik lielas, ka galīgais līgums vairs neatbilst FIDIC principiem un tādējādi apdraud FIDIC zīmolu un maldina pretendentus un sabiedrību.

Pēc FIDIC pieprasījuma Līgumu komiteja izveidoja īpašu darba grupu, lai noteiktu, kurus līgumiskos principus katram FIDIC līguma veidam FIDIC uzskata par neaizskaramiem. Šie principi ir nodēvēti par “FIDIC līgumu Zelta principiem” (Golden Principles of FIDIC contracts).

Ar tiem var iepazīties un  lejuplādēt bez maksas FIDIC grāmatu tirgotavā: http://fidic.org/books/fidic-golden-principles-2019

FIDIC Latvijā pārstāv Latvijas Inženierkonsultantu asociācija (LIKA). Konsultācijas un informāciju par FIDIC līgumu pielietojumu, sagatavošanu var iegūt http://www.lika.lv

LIKA aicina potenciālos būvniecības pasūtītājus izvērtēt daudzās priekšrocības, ko sniedz FIDIC līguma formas izmantošana būvniecības mērķu sasniegšanā. Ja būvniecības pasūtītājam pietrūkst pieredzes, tad LIKA aicina piesaistīt pieredzējušu un prasmīgu inženierkonsultantu, kas Pasūtītājam palīdzēs izvēlēties pareizo iepirkuma veidu, sagatavos iepirkuma dokumentāciju un līguma formu un varēs sniegt būvniecības uzraudzības pakalpojumus līdz būvniecības mērķu sasniegšanai.

 

 

 

Jānim Timšānam piešķir apbalvojumu par mūža ieguldījumu inženiersistēmu attīstībā Latvijā

Biedrības „Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” (LSGŪTIS) biedru kopsapulcē 2019. gada 7. jūnijā mūsu asociācijas valdes loceklis, SIA "Aqua-Brambis" vecākais inženieris Jānis Timšāns saņēma LSGŪTIS balvu nominācijā „Par mūža ieguldījumu inženiersistēmu attīstībā Latvijā”.
Apsveicam!

Lasīt vairāk

LIKA prezentācija Latvijas būvniecības padomes (LBP) sēdē par FIDIC standarta līgumu ieviešana būvniecības iepirkumos Latvijā

Latvijas būvniecības padomes sēdē tika prezentēta informācija par FIDIC standarta līgumu ieviešana būvniecības iepirkumos Latvijā, kuru sniedza LIKA pārstāvji: Jānis Uzulēns un Raimonds Eizenšmits, kā arī neatkarīgais eksperts Jurijs Spiridonovs.

Lasīt vairāk

LIKA pievienojas Eiropas Inženierkonsultantu asociāciju federācijai (EFCA)

EFCA ikgadējās konferences Ģenerālās asamblejas tikšanās ietvaros Dublinā (Īrijā), šī gada 9.maijā Latvijas Inženierkonsultantu asociācija kopā ar Igaunijas Inženierkonsultantu un arhitektu asociāciju (EAACEC) ir kļuvušas par pilntiesīgām EFCA loceklēm, tādējādi pievienojot arī Baltijas valstis Eiropas inženieru kopienai.

Lasīt vairāk