Veiksmīgi norisinājies apmācību seminārs par FIDIC 1999.gadā izdoto Sarkanās grāmatas un Dzeltenās grāmatas līguma nosacījumu praktisko pielietošanu

28.02.2020

25.un 26. februārī Rīgā notika apmācību seminārs par FIDIC 1999.gadā izdoto Sarkanās grāmatas un Dzeltenās grāmatas līguma nosacījumu praktisko pielietošanu (1. modulis), kuru organizēja LIKA sadarbībā ar FIDIC un ECV Consultancy LTD, un kuru vadīja FIDIC akreditētais pasniedzējs Deivids Heslets (David Heslett). Uz šo apmācību semināru pieteicās 25 dalībnieki no Latvijas un 5 no Lietuvas. Dalībnieki pārstāvēja pasūtītājus, juridiskos konsultantus un inženierkonsultantus. Apmācību laikā dalībnieki apguva abās grāmatās esošo līgumprojektu saturu un secīgi, pēc katras nodaļas apgūšanas, izpildīja praktiskos uzdevumus, kas ļāva labāk nostiprināt zināšanas. Praktisko nodarbību laikā pasniedzējs sniedza papildus atbildes un skaidrojumus, pievēršot uzmanību uz lietām, kur pat FIDIC līgumos ir t.s., "pelēkā zona", kuru būtu vērts novērst, sniedzot papildus skaidrojumus līguma speciālajos noteikumos.

Saņemot daudz atzinīgas uzslavas par teicami organizētu apmācību semināru, iedrošinājumus un ieteikumus organizēt arī nākamos, LIKA ir paredzējusi turpināt veiksmīgo sadarbību ar FIDIC un ECV Consultancy LTD pārstāvjiem un piedāvāt semināra apmeklētājiem apgūt vēl plašākas zināšanas par FIDIC līgumu formu praktisko pielietojumu, sagatavošanu un konfliktsituāciju risināšanu. Ceram, ka nākamais seminars jau notiks 2020.maijā. Sekojiet līdzi paziņojumiem www.lika.lv

 

Inženierkonsultanta regulējuma izstrāde

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar būvniecības nozares speciālistiem šobrīd aktīvi darbojas pie inženierkonsultanta regulējuma izstrādes. Ir izveidota darba grupa, kurā aktīvi darbojas LIKA valdes locekļi: Jānis Uzulēns un Juris Laicāns, kā arī LIKA biedrs - "Firma L4" pārstāvis Gunārs Valinks.

Lasīt vairāk

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēle pakalpojumu sniedzēju iepirkumos

Žurnāla "Būvinženieris" Nr.80 publicēts mūsu biedra SIA "Aqua-Brambis" valdes priekšsēdētāja Aivara Brambja raksts par saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēli pakalpojumu sniedzēju iepirkumos.


Lasīt vairāk

FIDIC vadlīniju memorands (COIVID-19)

Pateicoties Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) aktivitātēm, kas ir izstrādājuši vadlīniju memorandu COIVID-19 laikā, mums ir iespēja saņemt informāciju par nozares darbību COIVID-19 laikā, darbojoties šajos sarežģītajos apstākļos.

Lasīt vairāk