Būvniecības nozares sakārtošanai izmantos FIDIC līgumus

24.07.2018

Finanšu ministrijas darba grupa izstrādājusi standarta būvniecības līgumus kapitālsabiedrībām, kurās ministrija ir kapitāla daļu turētāja. Darba grupā  piedalījās arī Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) pārstāvji, kuri ikdienā popularizē un veicina FIDIC tipveida līgumu ieviešanu Latvijā. To galvenais uzdevums - standartizēt un vienkāršot iepirkumu sistēmu.

Standarta būvniecības līgumu izveidē par pamatu ņemti Starptautiskās Inženierkonsultantu federācijas (FIDIC – Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) Būvniecības darbu līguma noteikumi. FIDIC līgumos (Sarkano, Dzelteno, Zaļo, Sudraba, Balto u.c. grāmatu līgumi) skaidri noteikti būvniecības procesa dalībnieku pienākumi un tiesības, doti izsmeļoši skaidrojumi, kā objektīvi risināt to starpā radušās domstarpības.

Jānis Uzulēns, LIKA valdes loceklis: “Sarežģīti līgumu nosacījumi, būvniecības procesa dalībnieku un, jo īpaši, apakšuzņēmēju tiesiskā neaizsargātība un ēnu ekonomika, ir galvenās un lielākās problēmas, ar kurām būtu jātiek galā būvniecības nozarē. Viena no galvenajām problēmām šodien - apzināta paveikto darbu pieņemšanas un savlaicīgas samaksas par paveikto darbu kavēšana. Tas rada virkni tiesvedību, maksātnespējas procesu, kā arī savlaicīgu nodokļu nemaksāšanu valsts budžetā. Tieši nodokļi ir maksājums, ko uzņēmēji gatavi kavēt, par labu maksājumiem, kas nodrošina uzņēmuma funkcionēšanas spēju. Neapšaubāmi, tas arī veicina algu izmaksu aploksnēs. FIDIC līgumi minētos riskus minimizē. Svarīgi, ka FIDIC nodrošinās vienotu izpratni par līguma saturu un katras iesaistītās personas uzdevumiem, pienākumiem, tiesībām un riskiem. Svarīgi, ka katrs iepirkuma līguma projekts nebūs jāizstrādā no jauna, tādējādi mazinot kļūdu un dažādi interpretējamu noteikumu iespēju, tiesvedības riskus. Ne mazāk svarīgi, ka FIDIC krietni efektīvāk aizsargās apakšuzņēmēju intereses, sniedzot tiem iespēju krietni vienkāršāk informēt pasūtītāju par savām problēmām.”

Šobrīd sagatavotais un apstiprināmais standarta būvniecības līgums ir piemērojams būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs (t.s. FIDIC Sarkanās grāmatas līgums). Vienlaikus turpinās un šīs vasaras laikā tiks pabeigts darbs pie standarta būvniecības un inženierdarbu līguma, kuru projektēšanu veic uzņēmējs, jeb apvienotās projektēšanas un būvdarbu līguma (t.s. FIDIC Dzeltenā grāmata).

“FIDIC kā publisko iepirkumu standarta līgums tiek izmantots vairākās Eiropas un Āzijas valstīs. Tas ir starptautiski atzīts, tāpēc, ieviešot to Latvijā, varam cerēt, ka tas veicinās ārvalstu pretendentu dalību iepirkumos,” uzsver Jānis Uzulēns, piekrītot FM paustajam viedoklim.

Līdz šim Latvijā ir bijuši vairāki mēģinājumi izstrādāt standartizētus būvniecības līguma noteikumus, tomēr tie nav bijuši sekmīgi. Vienlaikus gan būvdarbu pasūtītāji, gan būvniecības jomā strādājošie ir aicinājuši nodrošināt tipveida jeb standarta būvniecības līguma noteikumu izstrādi. Tāpēc ir būtiski likt lietā pasaulē un Latvijā uzkrāto pieredzi, izmantojot labāko no tās.

 

Papildu informācija:

Jānis UZULĒNS

LIKA valdes loceklis

Mob.: 26556563

e-pasts: janis@jurisconsultus.lv

Uzsāk pētījumu par būvniecības nozares digitalizāciju Latvijā

Lai novērtētu būvniecības nozares digitalizāciju, jaunāko tehnoloģiju un “Būves informācijas modelēšanas” jeb BIM risinājumu ieviešanu būvniecības nozarē, gada nogalē uzņēmums SIA “BIM Solutions” sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (EM), VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ), Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) un AS “RB Rail” uzsāk vērienīgu Latvijas būvniecības tirgus aptauju - “Lielā BIM Skaitīšana – pētījums par būvniecības nozares digitalizāciju Latvijā”.

Lasīt vairāk

FIDIC jāievieš visos valsts iepirkumos

Sekmīgas un attīstītas valstis jau sen būvniecības nozares līgumos izstrādājušas savus standartus, praktiski regulējot attiecības starp nozares dalībniekiem visos attiecību etapos.
Virkne valstu izmanto FIDIC (tajā skaitā arī nemaz ne tik sekmīgas valstis, piemēram, pēc OECD vērtējuma) kā standartu valsts iepirkumos. Un tad ir Latvija – unikāla, sekmīga un varena valsts, ja to vētī pēc būvniecības nozares rādītājiem.

Lasīt vairāk

Publisko Finanšu ministrijas un LIKA izstrādātās FIDIC līgumu veidnes

Finanšu ministrijas darba grupa, kurā piedalījās arī Latvijas inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) pārstāvji, pabeigusi darbu pie divām FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) standarta būvniecības līgumu veidnēm. To galvenais uzdevums - standartizēt un vienkāršot iepirkumu sistēmu.

Lasīt vairāk